• Svetovalka
  • Oprema
  • Ekipa


Najem zunanjega kontaktnega centra je v svetu že vrsto let znana in priljubljena celovita rešitev komuniciranja s strankami. Temu botrujejo predvsem naslednja dejstva:

Cenovna učinkovitost

Svetovalci so polno izkoriščeni, kar pomeni bistveno nižjo ceno na posamezni kontakt. Podjetje prihrani, saj mu ni treba vlagati v lastno programsko in strojno opremo.

Visoka strokovnost

Izkušeni in izobraženi redno zaposleni svetovalci opravljajo delo pod nadzorom vodij skupin. Visoko strokovnost dosegajo tudi s pomočjo uporabe baz znanja, stalnimi izobraževanji, merjenjem učinkovitosti in statističnimi pregledi.

Večja pokritost

Omogočamo pokritost 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni na leto, ne glede na delovni čas in proste dneve naročnika.

Prihranek časa

Načrtovanje, vodenje in vzdrževanje lastnega kontaktnega centra je zahtevno in pogosto zamudno delo. Z najemom naročnik pridobi dragocen čas za svojo osnovno dejavnost in razbremeni zaposlene, ki se lahko posvetijo svojim primarnim zadolžitvam.

Pregled nad klici

Uporaba namenske opreme z lastnimi programskimi rešitvami za natančno beleženje klicev, snemanje pogovorov in izdelavo statističnih poročil, kar naročniku omogoča popoln pregled nad poslovno komunikacijo s strankami.