• Svetovalka
  • Oprema
  • Ekipa

CRM oziroma upravljanje odnosov s strankami je poslovna strategija, ki v ospredje postavlja osebni odnos med podjetjem in stranko.

Podjetja se vse bolj zavedamo, da trženje ne temelji več zgolj na stiku med ponudnikom in povpraševalcem, ampak na gradnji in negovanju njunega medsebojnega odnosa. Kakovosten odnos prinaša dolgoročno lojalnost podjetju in blagovni znamki, zadovoljne stranke pa so vir pozitivnih informacij, ki lahko pritegnejo tudi nove potrošnike. Za upravljanje in grajenje odnosov mora podjetje v vseh nakupnih fazah svoje potrošnike nenehno spremljati in analizirati. Omogočiti jim mora, da so pred nakupom kar najbolje obveščeni o izdelku ali storitvi, da nakup lahko opravijo na njim prijazen način in da v poprodajni fazi lahko podajo povratno informacijo ali rešijo morebitno težavo z izdelkom.

Natančno zapisovanje in analiza odzivov podjetju omogočata, da ponudbo prilagaja željam in potrebam strank ter se še bolj približa svojim porabnikom. Spremljanje in upravljanje odnosov s strankami je torej ključno za uspešno poslovanje sodobnih podjetij, vendar je lahko povezano z obsežnimi vlaganji v najsodobnejšo opremo in primeren kader, ki sta pogoja za učinkovito izvajanje strategije CRM.

Rešitev, ki ponuja kakovostno opravljeno delo in hkrati omogoča nizke stroške, je najem zunanjega klicnega centra Odmev.

Sodoben kontaktni center pri svojem delu uporablja namensko strojno in programsko opremo, ki omogoča tudi delo v internetnem okolju in z mobilno telefonijo. Odmev predstavlja točko, kjer poteka centralizirana komunikacija med stranko in podjetjem po vseh komunikacijskih kanalih, ki jih uporablja novodobni potrošnik.

Vsak stik stranke s podjetjem se podrobno zabeleži, vsebinski del poročila pa postavlja temelje za nadaljnjo CRM analizo. Rezultate analize podatkov lahko uporabite za strateške odločitve podjetja, pri marketinških kampanjah ali preprosto za olajšano in bolj tekoče delo s strankami.

Slednje namreč vse bolj cenijo osebno obravnavo in prijazen odziv. Zaradi hitrega načina življenja in stalnega pomanjkanja časa jim veliko pomeni hitra in natančna obravnava brez predhodne dolgotrajne razlage preteklih stikov s podjetjem.