• Svetovalka
  • Oprema
  • Ekipa

Oprema

Hitro odzivnost in nemoteno delo naših svetovalcev omogočajo sodobni računalniki in kakovostna oprema. Posebno pozornost namenjamo razvoju lastne programske opreme, ki jo lahko dopolnjujemo in prilagajamo vsakemu naročniku posebej.

Razpolagamo namreč s posebej prilagojenimi programi za sledenje klicev, obveščanje in izdelavo poročil, telefonskimi, poštnimi in spletnimi strežniki ter VoIP in GSM prehodi. Na voljo imamo preko 200 telefonskih številk in nekaj čez 60 govornih kanalov; poleg primarnega voda imamo priključenih več SIP trunkov različnih slovenskih in tujih ponudnikov VoIP telefonije.

Osrednji telefonski strežnik temelji na platformi asterisk in podpira praktično vse znane protokole (ISDN, SIP, H.323, IAX ...). Do aplikacij naših naročnikov lahko dostopamo prek VPN povezave (IPSec), oddaljenih namizij (RDP, Citrix), ali prek z geslom in certifikatom varovane internetne povezave (https).

Praviloma uporabljamo opremo višjega cenovnega razreda in, če je le mogoče, redundančnega tipa.

Svetovalci

Pri izbiri sodelavcev v ospredje postavljamo predvsem strokovnost, profesionalen odnos do strank in dobro razvite komunikacijske kompetence.

Naši svetovalci odlično govorijo vsaj en tuj jezik, so izurjeni v komuniciranju, prijazni, izobraženi, zanesljivi in široko razgledani, zato bodo vaše stranke deležne strokovne oskrbe vse od prvega stika s podjetjem do negovanja nadaljnjega odnosa. Večina svetovalcev je redno zaposlenih, kar zagotavlja ohranjanje znanja v podjetju in večjo motiviranost za delo.

Delo svetovalcev poteka pod budnim očesom vodij skupin z večletnimi izkušnjami z delom v klicnem centru, ki vseskozi spremljajo kakovost dela, doslednost pri izvajanju opravil v skladu z navodili naročnikov ter organizirajo izobraževanja (SDI, retorični tečaji, posebnosti pri obravnavi jeznih strank, prodajne tehnike ...).

Zavedamo se, da odličnost naše storitve temelji tudi na zadovoljstvu zaposlenih, zato operaterjem omogočamo nenehen osebnostni razvoj in skrbimo za pozitivno delovno okolje. Dobro počutje svetovalcev se odraža tudi v komuniciranju s strankami, ki so deležne osebne obravnave in pristnega odnosa.