• Svetovalka
 • Oprema
 • Ekipa

 • Kaj vam lahko ponudimo?

  Posredovanje splošnih informacij

  Naši svetovalci strankam naročnika posredujejo želene informacije in jim tako približajo ponudbo podjetja. Podajo lahko različne informacije, vse od delovnega časa in kontaktnih naslovov, lastnosti izdelka ali storitve do prodajnih pogojev in podrobnosti prodajnih akcij.

  Sprejem presežnih klicev

  Poskrbimo, da presežni klici ne postanejo neodgovorjeni. Naši svetovalci klice ob zasedenosti in nedosegljivosti sprejmejo v imenu naročnika ter ustrezni odgovorni osebi posredujejo obvestilo.

  Tehnična podpora

  Mnogo težav tehnične narave je moč rešiti prek telefona ali spleta. V tem primeru zanje poskrbijo naši svetovalci, ostala, zahtevnejša vprašanja pa prepustijo izvedencem naročnika.

  Poprodajne aktivnosti (follow-up klici)

  Naši svetovalci lahko po večjem nakupu pokličejo stranke naročnika, prijazno preverijo, če so z izdelkom ali storitvijo zadovoljne in odziv zabeležijo. Če potrebujejo nadaljnjo pomoč, jim lahko ponudijo dodatne storitve podjetja, kot je montaža ali izobraževanje. 

  Prijava napak

  Na voljo smo 24 ur na dan, vse dni v letu, zato je storitev prijave napak primerna predvsem za servisne in vzdrževalne službe, ki lahko na ta način svojim strankam omogočijo 24-urno dosegljivost. Hitro odpravo napake zagotovimo s spremljanjem in nadzorom servisnega poteka.

  Najem tajnice ali recepcije

  Naši svetovalci lahko prevzamejo vlogo poslovne asistentke in razbremenijo tajništvo naročnika, pomagajo pri organizaciji sestankov, sprejemajo klice v primeru odsotnosti ter preusmerjajo klicoče do odgovornih oseb.

  Sprejem naročil

  Namesto vas lahko odgovarjamo na vprašanja o storitvah ali izdelkih ter sprejemamo in urejamo naročila. Prevzamemo lahko vse od posredovanja osnovnih informacij do pomoči pri kataloški prodaji in prodaji prek spletne trgovine ter organizacije dostave.

  Pomoč pri opominih zapoznelih plačil

  Opozarjanje neplačnikov je za podjetja precej neprijetno, zato se pogosto odločajo za pošiljanje pisnega opomina. Za vas lahko izvajamo telefonsko opominjanje, ki je bolj oseben in zato tudi učinkovitejši način obveščanja strank. O zapoznelem plačilu naročnikove stranke tako prijazno obvestimo in podjetje kljub neprijetnem opravilu predstavimo v pozitivni luči.

  Razporejanje osebja in opreme (dispečerstvo)

  Naši svetovalci lahko namesto naročnika razporejajo osebje, opremo in ekipe. Storitev je primerna predvsem za hitre dostave pošiljk ali hrane na dom, taksi službe, spletne trgovine ...

  Skriti kupec (mistery shopping)

  Poleg komuniciranja s strankami lahko svetovalci za naročnika preverijo in ocenijo strokovnost, prijaznost, korektnost in učinkovitost osebja, ki prihaja v neposreden ali posreden stik s strankami (prodajalci, svetovalci, oddelek tehnične podpore, reklamacij ...).

  Trženje

  Naročnikom pomagamo pri načrtovanju in izvedbi raznih prodajnih akcij ter raziskav, pomembnih pri dolgoročnem ali kratkoročnem pospeševanju prodaje. Prevzamemo lahko tako cold calling kot hot calling projekte in po potrebi zagotovimo tudi primerno bazo kontaktov.

  Raziskave

  Naročnikom nudimo pomoč pri raziskavah trga, konkurence, oglaševanja, izdelkov, storitev in blagovnih znamk. Naši svetovalci podatke zbirajo z računalniško podprtim telefoniranjem.

  Čakalna knjiga, najem recepcije

  Na željo naročnika lahko vzpostavimo spletno čakalno knjigo in kot oddaljena recepcija urejamo rezervacije ali naročila na obiske. Naši svetovalci lahko prevzamejo vse od naročanja pri zdravnikih in zobozdravnikih do rezervacij terminov v restavracijah in turističnih agencijah. 

  Vaša vizija - naše vodilo

  Trg združuje podjetja mnogoterih dejavnosti, za uspešno poslovanje pa so pomembne razlikovalne lastnosti vsakega posameznega. Komuniciranje z vašimi strankami zato oblikujemo skladno s specifiko vašega podjetja, ki narekuje rešitev, ukrojeno po vaših željah. Brez težav se lahko prelevimo v klicni center po vaši meri, kar nam poleg strokovnosti operaterjev omogoča tudi neomejena možnost podpore s strani lastne programske opreme.

 • Kakšne vrste kontaktov lahko prevzamemo?

  Vhodne telefonske klice

  Prevzamemo lahko vaše dohodne klice, pri čemer je način prevzema odvisen od vaših želja in potreb podjetja. Naši svetovalci lahko prevzamejo vse vaše klice, zgolj presežne klice, klice izven vašega delovnega časa ali ob zasedenosti linije. Čas in obseg izvajanja storitve se torej oblikuje individualno, glede na navodila naročnika.

  Izhodne telefonske klice

  V imenu vašega podjetja lahko izvajamo različne vrste izhodnih klicev v smislu preverjanja zadovoljstva, obveščanja o posebnih ponudbah, krajših anket, povabil na dogodke, izterjav, telemarketinga ... Storitev se lahko izvaja redno ali občasno kot podpora kampanjam, promocijam ali pomoč pri preklicu večjih adrem.

  Elektronsko pošto

  Vsi svetovalci imajo bogat besedni zaklad in so vešči slovnice. Iz preprostega strokovnega zaznamka, kratkih napotkov ali podatkov lahko v imenu vašega podjetja sestavijo prijazna ter oblikovno in slovnično brezhibna sporočila. Pri odgovarjanju na elektronsko pošto lahko uporabijo vaš email naslov z nazivom in logotipom vašega podjetja ter s strankami komunicirajo, kot bi bili vaši zaposleni. Poleg visokega nivoja komunikacije vam lahko zaradi namenske opreme in nadzorovanih procesov dela zagotovimo tudi boljšo odzivnost.

  Fakse

  Čeprav je faks že nekoliko preživela oblika komunikacije, je pomembno, da stranki ponudimo tudi to možnost kontakta s podjetjem. Za vaše podjetje lahko sprejemamo faks sporočila in vam prihranimo investicijo v lastno opremo. Naši svetovalci vam prejeta faksimilna sporočila posredujejo po elektronski pošti, zato se izognete dodatnemu delu z dokumenti v fizični obliki in njihovemu shranjevanju.

  Spletno komuniciranje

  Omogočamo različne oblike spletnega komuniciranja s strankami vašega podjetja. Naši svetovalci lahko urejajo naročnikova družbena omrežja in nudijo takojšnje odgovore obiskovalcem spletnih strani, kar omogoča neposreden stik in bolj oseben odnos s strankami. Prevzamemo tudi kontakte prek ostalih vrst spletnih komunikacijskih kanalov.

  Povratne klice

  V klicnem centru Odmev se lahko odzovemo na željo po kontaktu obiskovalca naročnikove spletne strani. Zabeležimo in vrnemo lahko tudi klice izven delovnega časa ter zgrešene klice.

  SMS-sporočila

  Na željo naročnika lahko s strankami komuniciramo tudi prek SMS sporočil. Storitev je primerna predvsem za hitro in kratko izmenjavo informacij, ki ne zahteva daljših pojasnil (opomini, obveščanje, odjave, preklici ...).
 • Kdaj jih lahko prevzamemo?

   
  Čas in obseg komunikacije s strankami oblikujemo glede na želje in potrebe naročnika ter komuniciranje s strankami izvajamo skladno z njegovimi navodili. Klice lahko prevzamemo:

  Vedno

  Za naročnika, njegove stranke in partnerje smo na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.

  Izven delovnega časa

  Povečamo čas dosegljivosti in nadaljujemo delo, ko se konča delovnik naročnikovih zaposlenih, tudi ob vikendih in med prazniki.

  V delovnem času

  Svetovalci lahko sprejemajo klice samo med delovnim časom podjetja.

  Ob navalu

  Če klici prekoračijo zmogljivosti naročnikovega klicnega centra, lahko Odmev prevzame konice.

  Po dogovoru

  Prilagodimo se tudi naročnikom, ki pomoč zunanjega klicnega centra potrebujejo le občasno, izjemoma, ob posebnih terminih ...